پیتزا گارلیک استیک

خرید محصول
ترکیبات: استیک گوشت+قارچ+پنیر+زیتون+سس سیر

پیتزا کارلیک استیک