برگر ایتالیایی

خرید محصول
ترکیبات: نان+برگر+ژامبون+قارچ+پنیر پیتزا+سه سس مخصوص

برگر ایتالیایی ویدکا در کاشان