پیتزا میکن

خرید محصول
ترکیبات: گوشت رشته ای مزه دار شده+استیک مرغ گریل شده+سبزیجات معطر+ذرت+فلفل دلمه

ترکیبات: گوشت رشته ای مزه دار شده+استیک مرغ گریل شده+سبزیجات معطر+ذرت+فلفل دلمه