پیتزا مرغ آتشین

خرید محصول
ترکیبات:استیک مرغ گریل شده+سس چیلی+فلفل مایع چینی+زیتون+ذرت+فلفل دلمه

ترکیبات:استیک مرغ گریل شده+سس چیلی+فلفل مایع چینی+زیتون+ذرت+فلفل دلمه