پیتزا بوگاتی (طعمی متفاوت)

خرید محصول
ترکیبات: ژامبون مرغ+ورق های پپرونی+قارچ+ذرت+فلفل دلمه

ترکیبات: ژامبون مرغ+ورق های پپرونی+قارچ+ذرت+فلفل دلمه