پیتزا مکزیکی(تند و آتشین)

خرید محصول
ترکیبات: گوشت چرخ کرده فلفلی+پنیر تند مکزیکی+پپرونی فلفل های آتشین+قارچ+فلفل دلمه

ترکیبات: گوشت چرخ کرده فلفلی+پنیر تند مکزیکی+پپرونی فلفل های آتشین+قارچ+فلفل دلمه