پیتزا میکس گوشت و مرغ

خرید محصول
ترکیبات: گوشت و مرغ مزه دار شده+ژامبون گوشت+ژامبون مرغ+قارچ تنوری+زیتون+ذرت+فلفل دلمه

ترکیبات: گوشت و مرغ مزه دار شده+ژامبون گوشت+ژامبون مرغ+قارچ تنوری+زیتون+ذرت+فلفل دلمه