پیتزا آفریکانا (محصولات مرغی)

خرید محصول
ترکیبات: 10% مرغ مزه دار شده+ژامبون مرغ+تکه های استیک مرغ+قارچ تنوری+زیتون+ذرت+فلفل دلمه

ترکیبات: 10% مرغ مزه دار شده+ژامبون مرغ+تکه های استیک مرغ+قارچ تنوری+زیتون+ذرت+فلفل دلمه