پیتزا کاکتوس (محصولات گوشتی)

خرید محصول
ترکیبات: 10% گوشت رشته ای+ژامبون گوشت+گوشت چرخ کرده+پپرونی+قارچ تنوری+زیتون+قارچ+فلفل دلمه

ترکیبات: 10% گوشت رشته ای+ژامبون گوشت+گوشت چرخ کرده+پپرونی+قارچ تنوری+زیتون+قارچ+فلفل دلمه