پیتزا پپرونی

خرید محصول
ترکیبات: ورق های ژامبون پپرونی+پنیر+قارچ+فلفل دلمه

ترکیبات: ورق های ژامبون پپرونی+پنیر+قارچ+فلفل دلمه