پیتزا رست بیف

خرید محصول
ترکیبات: گوشت رشته ای+زیتون+قارچ+فلفل دلمه

ترکیبات: گوشت رشته ای+زیتون+قارچ+فلفل دلمه