زرشک پلو با مرغ با برنج ایرانی

خرید محصول
ترکیبات: 450 گرم ران مرغ+دسر

زرشک پلو با مرغ آشپزخانه یاحسین در کاشان