چلو کباب کوبیده با برنج هندی

خرید محصول
ترکیبات: 2 سیخ کوبیده 100 گرم+دسر

چلو کباب کوبیده با برنج هندی آشپزخانه یا حسین در کاشان