چلو کباب کوبیده با برنج ایرانی

خرید محصول
ترکیبات: 2 سیخ کوبیده 100 گرم+دسر

چلو کباب کوبیده با برنج ایرانی آشپزخانه یا حسین در کاشان