چلو کت و بال با برنج ایرانی

خرید محصول
ترکیبات: 450 گرم جوجه با استخوان+دسر

چلو کت و بال با برنج ایرانی آشپزخانه یا حسین در کاشان