پیتزا مرغ و قارچ 15cm

خرید محصول
ترکیبات: خمیر تازه+فیله مرغ آب پز+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه ای

پیتزا مرغ و قارچ 15 سانتی متری در پیتزا سی تا کاشان