پیتزا یونانی(گوشت و قارچ) 15cm

خرید محصول
ترکیبات: خمیر تازه+گوشت رست بیف+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه ای

پیتزا یونانی 15 سانتی متری در پیتزا سی تا کاشان