پیتزا کراکف 45cm

خرید محصول
ترکیبات: خمیر تازه+سوسیس کراکف پنیری+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه ای

پیتزا کراکف 45 سانتی متری در پیتزا سی تا کاشان