پیتزا کراکف 35cm

خرید محصول
ترکیبات: خمیر تازه+سوسیس کراکف پنیری+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه ای

پیتزا کراکف 35 سانتی متری در پیتزا سی تا کاشان