پیتزا کراکف 15cm

خرید محصول
ترکیبات: خمیر تازه+سوسیس کراکف پنیری+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه ای

پیتزا کراکف 15 سانتی متری در پیتزا سی تا کاشان