پیتزا پپرونی 35cm

خرید محصول
ترکیبات: خمیر تازه+ژامبون پپرونی+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه ای

پیتزا پپرونی 35 سانتی متری در پیتزا سی تا کاشان