پیتزا مخلوط 45cm

خرید محصول
ترکیبات: خمیر تازه+کالباس خشک+کوکتل مخصوص+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه

پیتزا مخلوط 45 سانتی متری در پیتزا سی تا کاشان