پیتزا مخلوط 15cm

خرید محصول
ترکیبات: خمیر تازه+کالباس خشک+کوکتل مخصوص+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه

پیتزا مخلوط 15 سانتی متری در پیتزا سی تا کاشان