پیتزا مخصوص 25cm

خرید محصول
ترکیبات: خمیر تازه+کالباس خشک+ژامبون مرغ+قارچ+پنیر پیتزا+فلفل دلمه+ذرت

پیتزا مخصوص 25 سانتی متری در پیتزا سی تا کاشان