فیله کباب

خرید محصول
ترکیبات: گوشت فیله گوسفندی

فیله کباب سفره خانه سنتی مهر و ماه در کاشان