کباب فرانسوی

خرید محصول
ترکیبات: رول فیله باریکه مرغ آغشته شده با خامه و گردو و...

کباب فرانسوی سفره خانه مهر و ماه در کاشان