چلو کباب اسکندری

خرید محصول
ترکیبات: یک سیخ برگ+یک لایه جوجه

چلو کباب اسکندری حاتم در کاشان