هلسی برگر گریل (رژیمی بدون روغن)

خرید محصول
ترکیبات: 100% گوشت بدون چربی+سبزیجات+گریل شده بدون روغن

هلسی برگر هلسی فود در کاشان