عصرانه سنتی

خرید محصول
ترکیبات: 2عدد نیمرو+2 عددپنیر+خیار+گوجه فرنگی+گردو+نان سنگک

عصرانه سنتی در کاشان