صبحانه آلمانی

خرید محصول
ترکیبات: نیمرو+عدسی+سوسیس فرانکفورتر 80% گوشت+گوجه فرنگی سرخ شده+نان سنگک

صبحانه آلمانی در کاشان