سالاد سزار

خرید محصول
ترکیبات: کاهو+پنیر بارمسان+مرغ گریل شده+سس سزار

سالاد سزار ویدکا در کاشان