اسپرینگ رول

خرید محصول
ترکیبات: خمیر+مرغ سرخ شده+پنیر پیتزا+سبزیجات+سیب زمینی سرخ شده

اسپرینگ رول ویدکا در کاشان