برگر کلاسیک

خرید محصول
ترکیبات: نان+برگر+کاهو+گوجه+خیارشور+سه سس مخصوص

برگر کلاسیک ویدکا در کاشان