دوبل چیزبرگر

خرید محصول
ترکیبات: همبرگر 220 گرم+پنیر گودا

ترکیبات: همبرگر 110 گرم+پنیر گودا