پیتزا ژامبون

خرید محصول
ترکیبات: سس مخصوص+ژامبون(به سفارش مشتری گوشت یا مرغ)+ذرت+قارچ+فلفل دلمه+پنیر+گوجه

ترکیبات: سس مخصوص+ژامبون(به سفارش مشتری گوشت یا مرغ)+ذرت+قارچ+فلفل دلمه+پنیر+گوجه