پیتزا سبزیجات

خرید محصول
ترکیبات: سس مخصوص+ذرت+قارچ+فلفل دلمه+پنیر+زیتون+نخود فرنگی+گوجه

ترکیبات: سس مخصوص+ذرت+قارچ+فلفل دلمه+پنیر+زیتون+نخود فرنگی+گوجه