پیتزا مکزیکی

خرید محصول
ترکیبات: مخلوط ژامبون+پپرونی+قارچ+فلفل دلمه+پنیر+فلفل مخصوص

ترکیبات: مخلوط ژامبون+پپرونی+قارچ+فلفل دلمه+پنیر+فلفل مخصوص