پیتزا مرغ و قارچ

خرید محصول
ترکیبات: سس مخصوص+گوشت مرغ+قارچ+فلفل دلمه+پنیر+ذرت+گوجه

ترکیبات: سس مخصوص+گوشت مرغ+قارچ+فلفل دلمه+پنیر+ذرت+گوجه