پیتزا مرغ و قارچ

خرید محصول
ترکیبات: سس مخصوص+پنیر پیانو+مرغ طعم داده شده گریل+قارچ+ذرت+فلفل دلمه+زیتون

پیتزا مرغ و قارچ