پیتزا مرغ 2 نفره

خرید محصول
ترکیبات: سس مخصوص+پنیر+مرغ+قارچ+ذرت+فلفل دلمه+زیتون

پیتزا مرغ 2 نفره