پیتزا پپرونی 1 نفره

خرید محصول
ترکیبات: سس مخصوص+پپرونی+پنیر+قارچ+فلفل دلمه

پیتزا پپرونی 1 نفره