پیتزا پپرونی 2 نفره

خرید محصول
ترکیبات: سس مخصوص+پپرونی+پنیر+قارچ+فلفل دلمه

پیتزا پپرونی 2 نفره