پیتزا مخلوط 1 نفره

خرید محصول
ترکیبات: سس مخصوص+پنیر پیانو+ژامبون گوشت+ژامبون مرغ+هات داگ+پپرونی+فلفل دلمه+ذرت

پیتزا مخلوط 1 نفره