پیتزا رست بیف 2نفره

خرید محصول
ترکیبات: سس مخصوص+پنیر+گوشت ریف شده+قارچ+پیاز+فلفل دلمه+ذرت

پیتزا رست بیف 2 نفره