کلاکت مرغ(رژتیمی)

خرید محصول
ترکیبات: سینه مرغ گریل شده+گوجه+سس مخصوص+پیاز حلقه ای+فلفل رنگی+کاهو+خیارشور+زیتون

کلاکت مرغ گزینک در کاشان