همبرگر

خرید محصول
ترکیبات: گوشت گوساله+پیاز حلقه ای+کاهو+خیار شور+گوجه

همبرگر گزینک در کاشان