ماشروم برگر

خرید محصول
ترکیبات: گوشت گوساله+کاهو+خیار شور+گوجه+قارچ گریل شده

قارچ برگر کافه برگر گزینک در کاشان