فیله مخصوص

خرید محصول
ترکیبات: تیکه مرغ طعم دار شده+قارچ+سس مخصوص+دورچین سبزیجات+زیتون+مخلفات

فیله مرغ مخصوص