فیله قارچ کبابی

خرید محصول
ترکیبات: فیله مرغ طعم دار شده+قارچ+سس مخصوص+دورچین سبزیجات+زیتون

فیله قارچ کبابی گزینک در کاشان