فیله سوخاری(اسپایسی تند)

خرید محصول
ترکیبات: 5تیکه فیله مرغ+نان تست+سس مخصوص+سالاد+سیب زمینی

فیله مرغ سوخاری اسپایسی گزینک در کاشان